Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kot

Abonament

Abonament prawniczy jest formą świadczenia pomocy prawnej, dzięki której Klient może pozostawać w stałym kontakcie z Kancelarią, mogąc na bieżąco konsultować formalne aspekty podejmowanych czynności gospodarczych. Oferta abonamentu prawniczego adresowana jest do przedsiębiorców, umożliwiając im bezpieczeństwo prawne na każdym etapie podejmowania decyzji biznesowych.

W pakiecie SILVER można skorzystać z 60 minut konsultacji formalno-prawnych, w tym konsultacji telefonicznych w miesiącu za kwotę 300 zł netto miesięcznie powiększonej o VAT.

W pakiecie GOLD można skorzystać ze 180 minut konsultacji formalno-prawnych, w tym konsultacji telefonicznych w miesiącu za kwotę 800 zł netto miesięcznie powiększonej o VAT (wynagrodzenie może podlegać negocjacji).

W pakiecie PRESTIGE oferujemy możliwość skorzystania z konsultacji formalno-prawnych oraz innych form pomocy prawnej (w tym konsultacji telefonicznych) w ilości większej niż przewidziana dla pakietów SILVER lub GOLD. Wynagrodzenie w pakiecie PRESTIGE z uwagi na chęć jego dopasowania do wymagań Klienta jest każdorazowo ustalane indywidualnie.


© Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kot | Cookies